Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Kinh Doanh
0987774364
Sản phẩm bán chạy

Động cơ bộ điều khiển Yaskawa
Động cơ bộ điều khiển Yaskawa
Động cơ bộ điều khiển Yaskawa

Động cơ bộ điều khiển Yaskawa

Mã sản phẩm: YA Tình trạng: Còn hàng
Lượt xem: 1194
Chuyên phân phối động cơ, bộ điều khiển động cơ Yaskawa
Giá bán: Liên hệ
Số lượng:
Tổng tiền:

Lượt xem: 1194

Hotline: 0987774364
Thông tin chi tiết Bình Luận

Công ty CP Đầu Tư XNK Thiết Bị Hà Nội chuyên phân phối các dòng servo motor, driver hãng Yaskawa và các phụ kiện của Servo Yaskawa,

- Động cơ servo Yaskawa :  Sigma 2,  Sigma 3, Sigma 5,…

- Bộ điều khiển Servo Yaskawa, Driver Servo Yaskawa

- Cáp kết nối Servo Yaskawa, Cáp Encoder Servo Yaskawa, Cáp motor servo Yaskawa

- Jack cắm driver servo Yaskawa

Một số dòng của Yakawa do công ty phân phối:

SGMGH-05ACA61 + SGDM-05ADA ( 450W)

SGMGH-09ACA61 + SGDM-10ADA ( 750W)

SGMGH-13ACA61 + SGDM-15ADA ( 1.5kW)

SGMGH-20ACA61 + SGDM-20ADA ( 2.0 kW)

SGMGH-30ACA61 + SGDM-30ADA ( 2.9kW)

SGMGH-44ACA61 + SGDM-50ADA ( 4.4kW)

SGMGH-55ACA61 + SGDM-60ADA ( 5.5kW)

SGMGH-75ACA61 + SGDM-75ADA ( 7.5kW)

SGMGH-1AACA61 + SGDM-1AADA ( 11kW)

SGMGH-1EACA61 + SGDM-1EADA ( 15kW)

SGMAH-04AAA41 + SGDM-04ADA

SGMAH-04AAA4C + SGDM-04ADA

SGMAH-08AAA41 + SGDM-08 ADA

SGMAH-08AAA4C + SGDM-08ADA

SGMGH-09ACA61  + SGDM-10ADA

SGMGH-09ACA6C + SG DM-10ADA

SGMGH-13ACA61 + SGDM-15ADA

SGMGH-13ACA6C + SGDM-15ADA

SGMGH-20ACA6 1 + SGDM-20ADA

SGMGH-20ACA6C + SGDM-20ADA

SGMGH-30ACA61 + SGDM-30ADA

SGMGH-3 0ACA6C + SGDM-30ADA

SGMGH-44ACA61 + SGDM-50ADA

SGMGH-44ACA6C + SGDM-50ADA

SG MGH-55ACA61 + SGDM-60ADA

SGMGH-55ACA6C + SGDM-60ADA

SGMGH-75ACA61 + SGDM-75AD A

SGMGH-75ACA6C + SGDM-75ADA

SGMGH-1AACA61 + SGDM-1AADA

SGMGH-1AACA6C + SGDM -1AADA

SGMGH-1EACA61 + SGDM-1EADA

Sigma 5 :

 

SGDV-R70F01A SGDV-R90A01A SGDV-7R6A01A SGDV-330A05A SGDV-5R4D01A
SGDV-R70F05A SGDV-R90A05A SGDV-7R6A05A SGDV-470A01A SGDV-5R4D05A
SGDV-R90F01A SGDV-1R6A01A SGDV-120A01A SGDV-550A01A SGDV-8R4D01A
SGDV-R90F05A SGDV-1R6A05A SGDV-120A01A008000 SGDV-550A05A SGDV-8R4D05A
SGDV-2R1F01A SGDV-2R8A01A SGDV-120A05A SGDV-590A01A SGDV-120D01A
SGDV-2R1F05A SGDV-2R8A05A SGDV-180A01A SGDV-780A01A SGDV-120D05A
SGDV-2R8F01A SGDV-3R8A01A SGDV-180A05A SGDV-1R9D01A SGDV-170D01A
SGDV-2R8F05A SGDV-3R8A05A SGDV-200A01A SGDV-1R9D05A SGDV-170D05A
SGDV-R70A01A SGDV-5R5A01A SGDV-200A05A SGDV-3R5D01A SGDV-210D01A
SGDV-R70A05A SGDV-5R5A05A SGDV-330A01A SGDV-3R5D05A SGDV-260D01A
SGDV-260D05A SGDV-280D01A SGDV-370D01A    
YASKAWA
SGMJV-A5A SGMGV-03A CIMR-MV2AC5CA035 SGMZS-02A*A SGLGW-30A050C
SGMJV-01A SGMGV-05A CIMR-MV2AC5CA050 SGMZS-05A*A SGLGW-30A080C
SGMJV-02A SGMGV-09A CIMR-MV2AC5CA070 SGMZS-10A*A SGLGW-40A140C
SGMJV-04A SGMGV-13A CIMR-MV2AC5CA100 SGMZS-18A*A SGLGW-40A253C
SGMJV-08A SGMGV-20A CIMR-MV2AC5CA140 SGMZS-30A*A SGLGW-60A140C
SGMAV-A5A SGMGV-30A CIMR-MV2AC5CA200 SGMZS-30A*B SGLGW-40A365C
SGMAV-01A SGMGV-44A CIMR-MV2AC5CA260 SGMCS-02B SGLGW-60A253C
SGMAV-C2A SGMGV-55A CIMR-MV2AC5CA330 SGMCS-05B SGLGW-60A365C
SGMAV-02A SGMGV-75A CIMR-MV2AC5CA400 SGMCS-07B SGLGW-90A200C
SGMAV-04A SGMGV-1AA CIMR-MV2AC5CA520 SGMCS-04C SGLGW-90A370C
SGMAV-06A SGMGV-1EA CIMR-MV2AC5CA650 SGMCS-10C SGLGW-90A535C
SGMAV-08A SGMGV-03D CIMR-MV2AC6CA035 SGMCS-14C SGLGW-40A140C
SGMAV-10A SGMGV-05D CIMR-MV2AC6CA050 SGMCS-08D SGLGW-60A140C
SGLC-D16A085 SGMGV-09D CIMR-MV2AC6CA070 SGMCS-17D SGLGW-40A253C
SGLC-D16A115 SGMGV-13D CIMR-MV2AC6CA100 SGMCS-25D SGLGW-40A365C
SGLC-D16A145 SGMGV-20D CIMR-MV2AC6CA140 SGMCS-16E SGLGW-60A253C
SGLC-D20A100 SGMGV-30D CIMR-MV2AC6CA200 SGMCS-35E SGLGW-60A365C
SGLC-D20A135 SGMGV-44D CIMR-MV2AC6CA260 SGMCS-45M SGLFW-20A090A
SGLC-D20A170 SGMGV-55D CIMR-MV2AC6CA330 SGMCS-80M SGLFW-20A120A
SGLC-D25A125 SGMGV-75D CIMR-MV2AC6CA400 SGMCS-80N SGLFW-35A120A
SGLC-D25A170 SGMGV-1AD CIMR-MV2AC6CA520 SGMCS-1AM SGLFW-35A230A
SGLC-D32A165 SGMGV-1ED CIMR-MV2AC6CA650 SGMCS-1EN SGLFW-50A200B
SGLC-D25A215 CIMR-MV2AH5HA035 CIMR-MV2AF5FA035 SGMCS-2ZN SGLFW-1ZA200B
SGLC-D32A225 CIMR-MV2AH5HA050 CIMR-MV2AF5FA050 SGMPS-01A SGLFW-1ZA380B
SGLC-D32A285 CIMR-MV2AH5HA070 CIMR-MV2AF5FA070 SGMPS-02A SGLFW-20D090A
SGLTW-20A170A CIMR-MV2AH5HA100 CIMR-MV2AF5FA100 SGMPS-04A SGLFW-20D120A
SGLTW-35A170A CIMR-MV2AH5HA140 CIMR-MV2AF5FA140 SGMPS-08A SGLFW-35D120A
SGLTW-35A120H CIMR-MV2AH5HA200 CIMR-MV2AF5FA200 SGMPS-15A SGLFW-35D230A
SGLTW-35D170H CIMR-MV2AH5HA260 CIMR-MV2AF5FA260 SGMSV-10A SGLFW-50D200B
SGLTW-50A320H CIMR-MV2AH5HA330 CIMR-MV2AF5FA330 SGMSV-15A SGLFW-1ZD200B
SGLTW-50D320H CIMR-MV2AH5HA400 CIMR-MV2AF5FA400 SGMSV-20A SGLFW-1ZD380B
SGLTW-35A460A CIMR-MV2AH5HA520 CIMR-MV2AF5FA520 SGMSV-25A  SGDM-A5AD
SGLTW-40A400B CIMR-MV2AH5HA650 CIMR-MV2AF5FA650 SGMSV-30A  SGDM-A3AD
SGLTW-40D400B CIMR-MV2AH6HA035 CIMR-MV2AF6FA035 SGMSV-40A  SGDH-01AE
SGLTW-40A600B CIMR-MV2AH6HA050 CIMR-MV2AF6FA050 SGMSV-50A  SGDM-02AE
SGLTW-40D600B CIMR-MV2AH6HA070 CIMR-MV2AF6FA070 SGMSV-70A  SGMAH-01AAA41
SGLTW-80A400B CIMR-MV2AH6HA100 CIMR-MV2AF6FA100 SGMSV-10D  SGDM-01ADA
SGLTW-80D400B CIMR-MV2AH6HA140 CIMR-MV2AF6FA140 SGMSV-15D  SGMAH-02AAA41
SGLTW-80A600B CIMR-MV2AH6HA200 CIMR-MV2AF6FA200 SGMSV-20D  SGDM-02ADA
SGLTW-80A600B CIMR-MV2AH6HA260 CIMR-MV2AF6FA260 SGMSV-25D  SGMAH-04AAA41
 SGDM-04ADA CIMR-MV2AH6HA330 CIMR-MV2AF6FA330 SGMSV-30D  SGDM-04ADA
 SGMAH-08AAA41 CIMR-MV2AH6HA400 CIMR-MV2AF6FA400 SGMSV-40D  SGMAH-08AAA41
 SGDM-08ADA CIMR-MV2AH6HA520 CIMR-MV2AF6FA520 SGMSV-50D  SGDM-08ADA
 SGMAH-01AAA4C CIMR-MV2AH6HA650 CIMR-MV2AF6FA650  SGDM-60ADA  SGMAH-02A1A4C
 SGMGH-05ACA61  SGDB-20ADG  SGMGH-09ACA61 SGMGH-75ACA61  SGDM-01ADA
 SGDM-05ADA  SGDB-30ADG  SGDM-10ADA  SGDM-75A SGMGH-05ACA61
 SGMGH-09ACA61  SGDB-30ADS  SGMGH-13ACA61  SGM-04A312 SGDM-05ADA
 SGDM-10ADA  SGMAH-04AAA4C  SGDM-15ADA  SGM-02A314 SGMGH-09ACA61
 SGMGH-13ACA61  SGDM-04ADA  SGMGH-20ACA61  SGM-02B312 SGDM-10ADA
 SGDM-15ADA  SGMAH-08AAA4C  SGDM-20ADA  SGM-02A312 SGMGH-13ACA61
 SGMGH-20ACA61  SGDM-08ADA  SGMGH-30ACA61  SGM-02VGNK11 SGDM-15ADA
 SGDM-20ADA  SGMAH-02AAA41  SGDM-30ADA  SGM-02A3SU12  SGDM-50ADA
 SGMGH-30ACA61  SGDM-02ADA  SGMGH-44ACA61  SGDB-75ADG SG MGH-55ACA61
 SGDM-30ADA  SGMAH-04AAA41  SGDM-50ADA  SGDB-44ADS  SGDM-60ADA
 SGMGH-44ACA61  SGDM-04ADA  SGMGH-05ACA61  SGDB-10ADS  SGMGH-55ACA6C
 SGDM-50ADA  SGMAH-08AAA41  SGDM-05ADA  SGDM-05AD  SGDM-60ADA
 SGDA-01AP  SGDM-08ADA  SGMGH-09ACA61  SGDM-01AD  SGMGH-75ACA61
 SGDA-02AP  SGMAH-01AAA4C  SGDM-10ADA  SGDM-02AD  SGDM-75AD A
 SGDA-04AP  SGDM-01ADA  SGMGH-13ACA61  SGDM-04AD  SGMGH-75ACA6C
 SGDA-08AP  SGMAH-02AAA4C  SGDM-15ADA  SGDM-08AD  SGDM-75ADA
 SGDB-05ADG  SGDM-02ADA  SGMGH-20ACA61  SGDM-10AD  SGMGH-1AACA61
 SGDB-10AGDG  SGMAH-04AAA4C  SGDM-20ADA  SGDM-15AD  SGDM-1AADA
 SGDB-15ADP  SGDM-04ADA  SGMGH-30ACA61  SGDM-20AD  SGMGH-1AACA6C
 SGDA-01AP  SGMAH-08AAA4C  SGDM-30ADA  SGDM-30AD  SGDM -1AADA
 SGDB-10AN  SGDM-08ADA  SGMGH-44ACA61  SGDM-50AD  SGDM-1EADA
 SGDB-15ADM  SGMGH-05ACA61  SGDM-50ADA  SGDM-60AD  SGMGH-75ACA61
 SGDB-15ADM-P  SGDM-05ADA  SGMGH-55ACA61  SGMAH-08AAA41  SGDM-75ADA
 SGDB-15ADS 1  SGSGMGH-1EACA61  SGDB-07ADM  SGDM-08 ADA  SGMGH-1AACA61
 SGDB-15AN  SGMD-15AW14  SGDB-50AMA  SGMAH-08AAA4C  SGDM-1AADA
 SGDB-20ADG  SGMG-05A2A  USACED-12AAZ  SGDM-08ADA  SGMGH-1EACA61
 SGDB-20AN  SGMG-20AWA  SGMGH-20ACA61  SGMGH-09ACA61  SGDM-1EADA
 SGDB-30ADG  SGMG-22A6AB  SGDM-20ADA  SGDM-10ADA  SGDMA3ADA
 SGDB-44AD  SGDH-20AE-N2-RY49  SGMGH-30ACA61 SGMGH-09ACA6C  SGDM-30ADA
 SGDB-44ADG  SGDH-04AE-N2-RY49  SGDM-30ADA  SG DM-10ADA  SGMAH-04AAA41
 SGDB-60ADG  SGMGH-30A2A21  SGMGH-44ACA61  SGMGH-13ACA61  SGDM-04ADA
 SGDB-60ADS  SGMP-15AWYR12  SGDM-50ADA  SGDM-15ADA  SGMAH-04AAA4C
 SGDB-60ADSY44  SGDA-02AS  SGMGH-55ACA61  SGMGH-13ACA6C  SGDM-04ADA
 SGDB-60VD  SGDA-01AS  SGDM-60ADA  SGDM-15ADA  SGMGH-44ACA61
 SGDB-60VDY44  SGDS-04A12A  CIMR-G7A20P4  SGMGH-20ACA6 1  SGDM-50ADA
 SGDB-75AD  SGDF-A3CS  CIMR-G7A20P7  SGDM-20ADA  SGMGH-44ACA6C
 SGDC-10AJA-F  SGDE-01AP  CIMR-G7A21P5  SGMGH-20ACA6C SGMG-30A2A
 SGDC-15AJA  SGDH-15AE  CIMR-G7A22P2  SGDM-20ADA SGMGH-20ACB61
 SGDC-20AJA  SGDH-30AE  CIMR-G7A23P7  SGMGH-30ACA61  
 SGDC-20DSA  SGDH-15DE  CIMR-G7A 25P5  SGDM-30ADA  
 SGMAH-01AAAGB61  SGDH-15AD  CIMR-G7A27P5  SGMGH-3 0ACA6C  
 SGMAH-02AAAGB61  SGDM-01ADA  CIMR-G7A-2011  SGDM-30ADA

 

Liên hệ đặt hàng:

Công ty CP Đầu Tư XNK Thiết Bị Hà Nội

Hotline: 0987774364/ 0983878336

Sản phẩm cùng loại
SMC
Airtac
^ Về đầu trang